Home

Dit portaal geeft je inzicht in je mobiliteitsgedrag: parkeren en fietsen, en in de kosten en beloningen die daarmee samenhangen.

Parkeren

Je ziet wanneer je hebt geparkeerd en hoeveel dat je kost.

ParkerenĀ bij MECC

Je kunt parkeerplaatsen reserveren bij het MECC tegen een gereduceerd tarief. De kosten hiervoor bedragen xxx per keer. Deze worden maandelijks op je salaris ingehouden. Je kunt reserveren tot 18.00 op de dag ervoor.

Fietsen

Je ziet wanneer je met de fiets naar het werk bent gekomenĀ en welke beloningen je daarvoor ontvangt.

Totaal

Je ziet wat je per saldo hebt betaald en/of ontvangen voor parkeren en fietsen. Deze bedragen vind je terug op je salarisstrook.

Eerdere maanden

Je kunt terugbladeren naar eerdere maanden om te zien wat je toen hebt betaald en/of ontvangen voor parkeren en fietsen.